Aigua i aigua calenta sanitària

Aigua i aigua calenta sanitària

 • Instal.lacions, reparacions, reformes i manteniment d’aigua i aigua calenta sanitària per:
  • Vivendes
  • Comunitats de veïns
  • Locals comercials
  • Parkings
  • Oficines
 • Instal·lacions generals d’aigua freda i calenta.
 • Instal·lació de muntats segons necessitat.
 • Instal·lació de bombes de pressió.
 • Tractament d’aigua.
 • Instal·lacio de descalsificadors i osmosis.
  • Seguiment en el seu manteniment.
 • Centralització de comptadors i muntats d’aigua.
 • Noves centralitzacions de bateries de comptadors d’aigua.
  • Comunitats de veïns.
 • Instal·lacions en obra Nova
 • Tràmits en companyia de subministrament.
  • Butlletins
  • Altes noves.