Assistència a la llar

Assistència a la llar

 • Assistències d’urgència en tot tipus d’avaries elèctriques:
  • Apagades
  • Salts de llum
  • Quadres elèctrics
  • Connexions i derivacions de terra
  • Fusibles
  • Recerca, localització i reparació de fuites de corrent
 • Assistències en tot tipus de reparacions en treballs de lampisteria:
  • Desplaçament de mecanismes
  • Endolls
  • Interruptors
  • Conmutats
  • Preses de TV/TF
  • Substitució de sanitaris, aixetes
  • Instal·lacions o reparacions de canonades, lavabos, bidets, desaigües, etc.
  • Instal·lació de descalsificadors, osmosis i posterior seguiment en el seu manteniment.