Política de privacitat

A efecte del que es preveu en la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals Rafael Inocencio Escobar, amb CIF:48020938C informa l’Usuari que és titular del tractament de les dades de caràcter personal amb la finalitat de prestar-li els serveis sol·licitats i enviar-li la informació sobre la nostra empresa que pugui ser del seu interès.

Enviament i registre de dades de caràcter personal

L’enviament de dades de caràcter personal és obligatori per a contactar i rebre informació sobre els serveis prestats per Rafael Inocencio Escobar.

Així mateix, el no facilitar les dades personals sol·licitades o el no acceptar la present política de protecció de dades suposa la impossibilitat de subscriure’s, registrar-se o rebre informació d’aquests serveis.

D’acord amb el que s’estableix en la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals , l’informem que les dades personals que s’obtinguin a conseqüència del seu enviament de dades personals, seran objecte de tractament per part del Responsable Rafael Inocencio Escobar, amb CIF: 48020938C, situat en la direcció *Plaça *Fàbrica Nova 18, Local 16 – 08800 – Vilanova i la Geltrú – Barcelona.

Exactitud i veracitat de les dades facilitades

L’Usuari és qui envia la informació al Responsable Rafael Inocencio Escobar, per tant és l’únic responsable de la veracitat i correcció de les dades incloses, exonerant-se Rafael Inocencio Escobar de qualsevol responsabilitat sobre aquest tema.

Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l’exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-los degudament actualitzats. L’usuari accepta proporcionar informació completa i correcta en el formulari de registre o subscripció.

Rafael Inocencio Escobar, no respon de la veracitat de les informacions que no siguin d’elaboració pròpia i de les quals s’indiqui una altra font, per la qual cosa tampoc assumeix cap responsabilitat quant a hipotètics perjudicis que poguessin originar-se per l’ús d’aquesta informació.

S’exonera a Rafael Inocencio Escobar de responsabilitat davant qualsevol mal o perjudici que pogués sofrir l’Usuari a conseqüència d’errors, defectes o omissions, en la informació facilitada per Rafael Inocencio Escobar, sempre que procedeixi de fonts alienes a Rafael Inocencio Escobar.

Cessió de dades a tercers

Rafael Inocencio Escobar, no cedirà les dades personals a tercers, excepte obligació legal. No obstant això, en el cas de ser cedits a algun tercer es produiria una informació prèvia sol·licitant el consentiment exprés de l’afectat en virtut del que s’estableix en la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals.

Exercici dels drets de les persones

En tot moment, podrà Vostè exercitar els seus drets:

Pot exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i oposició, limitar el tractament de les seves dades, o directament oposar-se al tractament, o exercir el dret a la portabilitat d’aquests.

Tot això, mitjançant escrit, acompanyat de còpia de document oficial que li identifiqui, dirigit a Rafael Inocencio Escobar – *CIF: 48020938C, Dir. Postal: *Plaça *Fàbrica Nova 18, Local 16 -Localitat: Vilanova i la Geltrú – CP: 08800 — Barcelona, també pot enviar un email a info@rafaelinocencio.com

En cas de disconformitat amb el tractament, també té dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. També podrà oposar-se als nostres enviaments de comunicacions comercials (*Art.21.2 de la *LSSI) a través de la següent adreça de correu electrònic: info@rafaelinocencio.com indicant BAIXA en l’assumpte

Pot consultar la INFORMACIÓ AMPLIADA sobre Protecció de Dades sol·licitant-l’hi al nostre personal, o bé al correu electrònic info@rafaelinocencio.com indicant en l’assumpte: *INFORMACION AMPLIADA.

Acceptació i consentiment

L’Usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint el tractament dels mateixos per part de (Rafael Inocencio Escobar), en la forma i per a les finalitats indicades en la present Política de Protecció de Dades Personals.

Canvis en la present política de privacitat

Rafael Inocencio Escobar es reserva el dret a modificar la present política per a adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials així com a pràctiques de la indústria. En aquests supòsits, Rafael Inocencio Escobar anunciarà en aquesta pàgina els canvis introduïts amb raonable antelació a la seva posada en pràctica.